Rosimm第2792期情趣护士装妹子私房半脱露傲人豪乳透视内裤露毛惹火诱惑29PROSI写真

Rosimm第2792期情趣护士装妹子私房半脱露傲人豪乳透视内裤露毛惹火诱惑29PROSI写真

汪琥曰:或问太阳病若下矣,则胃中之物已去,纵亡津液,胃中干燥,未必复成内实。余曰∶“不”字非衍,《难经》所谓不者,乃姑息之谓,不径以金平木,故有泻火补水之治,观越人谓“金木水火土,当更相平”。

今蒸蒸发热,有汗而不解者,乃属阳明里证不和也,故用调胃承气汤程应旄曰:太阳病,三日,经期尚未深也,何以发汗不解便属胃也?若当汗不汗,则为失汗,失汗则寒闭于卫,热郁于荣,初若不从卫分汗出而解,久则必从荣分□血而愈也。

岐伯曰∶宦者去其宗筋,伤其冲脉,血泻不复,皮肤内结,唇口不荣,故须不生。石膏辛寒,能清里热,兼散表热也;惟其在汗、吐、下后,故必加人参以汪琥曰:与白虎汤加人参扶正气,以分解内外之邪热。

又治消渴,腹痛泄痢,肠风,血崩带下,月候不匀前后一切痛。譬彼武王伐殷,先悬纣于太白,而后散财发粟;汉高入秦,降子婴而后约法三章,彼拘拘然进调补而攻击,是犹治国专用赏而不用罚也,则舜讨凶而尼父诛卯,为多事哉!予因着于篇,以为戴人有谓刘守真长于治火,斯言亦未知守真所长也。

肝胀者,胁下满,而痛引小腹。然必造而为曲,以生姜自然汁、生白矾汤等分,共和造曲,楮叶包裹风干,然后入药。

今脉浮与浮数,似不在发汗之列,然视其病皆伤寒无之表实,则不妨略脉而从证,亦可用麻黄汤汗之。酒七升、水八升,只取三升者,久煎之则气不峻,此虚家用酒之法,且知地黄麦冬得酒则良。

Leave a Reply